Firma Baupartner posjeduje proizvodne pogone koji se nalaze u Lukavcu na površini od 15.000 m2 od čega čak 4.000 m2 pripada objektima za proizvodnju. Zahvaljući ovim predispozicijama i savremenim sistemima za prednaprezanje mjesečni kapacitet proizvodnje je oko 15.000 m2 montažnih konstrukcija.

U samoj proizvodnji se nalaze tri piste za proizvodnju krovnih A nosača, krovnih T greda i spratnih greda, pista za proizvodnju PI spratnih ploča dužine 90 m te veći broj baterija za proizvodnju krovnih greda, uvala i rožnjača.  Sve piste i baterije su opremljene opremom za adheziono prednaprezanje, najsavremenijim sistemima za vibriranje koji nam omogućuju bezprijekornu vizuelnu površinu betonskih elemenata.

Mjesečni kapacitet u proizvodnji čeličnih konstrukcija se kreće između 100 i 140 tona u zavisnosti od tipa i složenosti konstrukcije. Izrada metalnih konstrukcija odvija se u potpuno opremljenoj proizvodnoj hali sa mosnim kranovima nosivosti između 12 i 5 tona. Pored kranova posjedujemo opremu za rezanje profila i limova, zavarivanje i pjeskaranje, te sačmarenje profila.

Zahvaljujući razvoju i ulaganjima u proizvodni pogon, Baupartner je u mogućnosti proizvoditi različite vrste čeličnih konstrukcija za sve vrste objekata, opremu kalupa za proizvodnju armiranobetonskih konstrukcija. Također, moguća je i proizvodnja mosnih kranova raspona do 25m i nosivosti do 20 tona te njihova montaža sa ugradnjom kompletnih instalacija i pripadajuće opreme.