BAUPARTNER d.o.o. Gračanica BiH - Projektni biro

Adresa: 22. divizije
75320 Gračanica
Bosna i Hercegovina

Telefon1: +387 35 574 740
Telefon2: +387 35 707 491
Email: info@baupartner.ba
Web: www.baupartner.ba

BAUPARTNER d.o.o. Lukavac BiH - Fabrika - Proizvodnja

Adresa: Termoelektrana bb
75300 Lukavac
Bosna i Hercegovina

Telefon1: +387 35 574 740
Telefon2: +387 35 707 491
Email: info@baupartner.ba
Web: www.baupartner.ba

BS-BAUPARTNER GmbH Graz Austrija - Projektni biro

Adresa: Gradnerstrasse 142
8054 Graz
Austria

Telefon1: +43 676 76 05 200
Telefon2: +43 676 76 05 201
Email: info@bs-baupartner.ba
Web: www.bs-baupartner.at

S-BAUPARTNER Mont d.o.o. Beograd Srbija - Predstavništvo

Adresa: Jurija Gagarina 28/21
11030 Novi Beograd
Srbija

Telefon1: +387 61 291 898
Telefon2: +387 62 448 680
Email: info@baupartner.ba
Web: www.baupartner.ba

Kontakt

Direktor
Admir Fazlić dipl.ing.građ
M: +387 61 291 898

 

Direktor prodaje
Eldin Hadžibegović dipl.ing.građ
M: +387 62 448 680

 

Direktor inžinjeringa
Adam Ibrahimbegović dipl.ing.građ
M: +387 62 448 673